Du học Nhật Bản cần bao nhiêu tiền? Học phí các trường Đại học ở Nhật

13-07-16_du-hoc-nhat-ban-can-bao-nhieu-tien

Du học Nhật Bản cần bao nhiêu tiền? Học phí tại các trường Đại học ở Nhật Bản, đây là vấn đề mà các bạn học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm nhất khi chuẩn bị đăng ký đi du học ở Nhật Bản.

>> Đại học Kobe (Kobe University): Truyền thống giáo dục và đổi mới

Học phí tại các trường Đại học ở Nhật Bản, đây là vấn đề mà các bạn học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm nhất khi chuẩn bị đăng ký đi du học ở Nhật Bản

Du học Nhật Bản cần bao nhiêu tiền?

13-07-16_du-hoc-nhat-ban-can-bao-nhieu-tien

Các khoản tiền phải đóng cho các trường đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp bao gồm: tiền nhập học (chỉ đóng cho năm thứ nhất), học phí, phí sử dụng trang thiết bị và các phí khác. Một số trường Nhật ngữ, còn phải đóng tiền sách giáo khoa. Bảng dưới đây cho thấy chi phí trung bình năm thứ nhất đóng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và tiếng Nhật. Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên chỉ phải trả khoảng 70% so với năm thứ nhất vì không phải trả tiền nhập học nữa. Xin lưu ý dưới đây là những số liệu trong những năm 2001,2002. Hiện nay, một số trường đại học có thay đổi mức học phí. Để có con số mới nhất, xin hãy liên hệ trực tiếp với các trường đại học hoặc thông qua các công ty du học Nhật Bản uy tín.

Sau đại học Đơn vị: Yên
Trường quốc lập (mọi khoa) 778.800
Trường công lập

Nhân văn

Xã hội học

Khoa học tự nhiên

Nông nghiệp, dược

Y khoa, nha khoa

855.939

837.121

833.113

999.465

844.420

Trường dân lập

Nhân văn 

 

Xã hội học

 

Kỹ thuật

 

Khoa học tự nhiên

 

Nông nghiệp và thú y

 

Chăm sóc sức khoẻ và dược

 

Y khoa

 

Nha khoa

924.666

886.897

933.730

898.809

1.053.212

992.393

1.187.801

1.198.392

1.127.785

1.140.854

1.007.873

954.069

992.500

806.330

1.391.687

Hàng trên: Chương trình thạc sĩ,

Hàng dưới: Chương trình tiến sĩ

Nguồn: Bộ Khoa học và Giáo dục & “Daigakuin Annai 2001”

 

Đại học Đơn vị: Yên
Trường quốc lập 778.800
Trường công lập 890.897
Trường dân lập

Nha khoa

Y khoa

Dược

Mỹ thuật

Khoa học kỹ thuật

Nông nghiệp và Thú y

Kinh tế và gia đình

Thể thao

Văn, giáo dục

Phúc lợi xã hội

Kinh tế, luật, thương mại

Thần học

Khoa Du học sinh

5.035.368

 

4.696.379

2.269.600

1.829.618

1.391.358

1.352.565

1.157.848

1.222.944

1.182.825

1.163.962

1.124.454

1.115.846

673.580

Nguồn : Bộ khoa học và giáo dục & “Danh sách các khoa Du học sinh”

du-hoc-nhat-ban-chi-phi-thap

Trường dạy tiếng Nhật Đơn vị: Yên
Khóa 6 tháng

Khóa 1 năm

Khóa 18 tháng

Khóa 2 năm

357.000 – 422.000410.000 – 1.017.400

 

580.000 – 1.451.000

770.000 – 1.720.000

Nguồn : “Danh sách các trường Nhật Ngữ

(Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật Bản)

 Vậy là bạn đã biết du học Nhật Bản cần bao nhiêu tiền. Đón đọc nhiều bài viết hữu ích hơn tại website Xuất khẩu lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like