Làm giấy khai sinh cho con khi Xuất khẩu Lao động ở Nhật

Người đi xuất khẩu Lao động ở Nhật Bản, hoặc du học sinh, người sống và làm việc tại Nhật có thể sinh con bên Nhật và mong muốn làm giấy khai sinh tại Việt Nam thì phải làm những thủ tục gì.

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:

“Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, sau đó về nước cư trú cũng được áp dụng quy định tại Mục 1 Chương II của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Mục này để đăng ký khai sinh. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Trẻ sinh ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài” (điểm d, mục 1 phần II). Do đó, theo quy định của pháp luật cháu bạn vẫn được đăng kí khai sinh tại Việt Nam.

– Về thẩm quyền đăng ký khai sinh

Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch  quy định về thẩm quyền đăng kí khai sinh như sau:

“1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó”.

– Về thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng kí khai sinh thực hiện theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực:

“1. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, giấv chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

2. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người đi đăng kí khai sinh phải nộp giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) – do cơ sở y tế tại Việt Nam nơi trẻ em sinh ra cấp, do đó trường hợp giấy chứng sinh của cháu bạn do cơ sở y tế của nước ngoài cấp thì khi đi đăng kí khai sinh cha hoặc mẹ của cháu bạn có thể thay giấy chứng sinh bằng xác nhận của người làm chứng hoặc làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực để cán bộ tư pháp hộ tịch làm thủ tục đăng kí khai sinh cho cháu bạn. Trong Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh của cháu bạn được ghi là “Trẻ sinh ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài”.

Hotline: 0985 069 666
Mr Lâm
Mr Lâm
Điện thoại: 0985069666
Skype: {call}{sep1}{letrunglam1209}{sep2}{status}
Facebook: letrunglam207

Đăng ký ứng tuyển

Mét
Kg

Ý kiến ứng viên

Trần Thị Hồng - Hà Tĩnh

Tôi đã đi Thực tập sinh Nhật Bản ở công ty. Hiện tại tôi đang làm Thực phẩm ở tỉnh Kyoto - Nhật Bản. Cảm ơn Intrase đã cho em cơ hội để sang Nhật Bản học tập và làm việc

Nguyễn Thị Hường - Hải Phòng

Công ty là một công ty phái cử tốt. Chi phí xuất cảnh hợp lý. Môi trường đào tạo rất khắt khe. Cảm ơn Quý công ty đã cho em cơ hội đến Nhật

Tìm chúng tôi trên facebook

Tỷ giá ngoại tệ

thiet ke web